NEWS&TOPICS

2017.12.18
Trường nhật ngữ NishinihonĐã tiến hành lễ khai giảng cho khóa tháng 7 năm 2017

[Trang Web pháp nhân] Trường học pháp nhân Học viện Miyata

[Giáo dục chuyên môn] Trường chuyên môn quốc tế Kouken

Phỏng vấn học sinh tốt nghiệp :Giới thiệu bài phỏng vấn học sinh tốt nghiệp

Phần dành cho những người có nguyện vọng muốn nhập học

Học phí・Học bổng:Giới thiệu cụ thể về học phí ・ học bổng

Giáo dục nhất quán :Giới thiệu môi trường giáo dục nhất quán của học viện Miyata

Khóa học & Giáo án:Giới thiệu khóa học lên trường chuyên môn , Khóa học ngắn hạn

Sự kiện trong năm :Giới thiệu các hoạt động được tổ chức trong 1 năm

Đời sống học sinh:Giới thiệu chi tiết đời sống học sinh

Thông tin tuyển dụng:Thông tin tuyển dụng học viện

Thư viện Video:Thư viện Video đã được cập nhập

Facebook trường nhật ngữ Nishinihon tại đây

Nhật ký 2018.01.30
Lễ khai giảng của khóa tháng 7 năm 2017

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.12.18
Nhà ăn dành cho trẻ ăn lần thứ 12 đã được triển khai.

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.12.18
Đã có buổi học ngoại khóa tại nhà máy sản xuất bia Hakata

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.12.18
Đã tiến hành lễ khai giảng cho khóa tháng 7 năm 2017

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.10.24
第8回儿童食堂

Bấm vào đây để biết chi tiết