NEWS&TOPICS

[Trang Web pháp nhân] Trường học pháp nhân Học viện Miyata

[Giáo dục chuyên môn] Trường chuyên môn quốc tế Kouken

Phỏng vấn học sinh tốt nghiệp :Giới thiệu bài phỏng vấn học sinh tốt nghiệp

Phần dành cho những người có nguyện vọng muốn nhập học

Học phí・Học bổng:Giới thiệu cụ thể về học phí ・ học bổng

Giáo dục nhất quán :Giới thiệu môi trường giáo dục nhất quán của học viện Miyata

Khóa học & Giáo án:Giới thiệu khóa học lên trường chuyên môn , Khóa học ngắn hạn

Sự kiện trong năm :Giới thiệu các hoạt động được tổ chức trong 1 năm

Đời sống học sinh:Giới thiệu chi tiết đời sống học sinh

Thông tin tuyển dụng:Thông tin tuyển dụng học viện

Thư viện Video:Thư viện Video đã được cập nhập

Facebook trường nhật ngữ Nishinihon tại đây

Nhật ký 2017.06.15
Đã đi tham quan công hữu hạn in ấn Midori

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.06.15
Lễ kết thúc khóa học ngắn hạn của sinh viên Đại học Leiden Hà Lan

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.06.12
Tổ chức cuộc thi phát biểu kết quả học tập tổng hợp của hai trường,Học viện giáo dục Quốc tế Nishi Nihon và trường chuyên môn Kokusai Kouken.

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.05.26
Đã đi cổ vũ cho đội Softbank hawks tại sân vận động Yafuoku Domu !

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2017.05.24
Giờ học,cách đọc báo và cách sử báo của các bạn sinh viên đại học Leiden

Bấm vào đây để biết chi tiết