NEWS&TOPICS

2021.03.12
Trường nhật ngữ Nishinihon2020年度 卒業式を行いました!!!
2020.05.04
Trường nhật ngữ NishinihonNgày 4 tháng 5 năm 2020 Tỉnh Fukuoka:
2020.04.14
Trường nhật ngữ Nishinihon学校休校について(お知らせ)
2020.04.07
Trường nhật ngữ NishinihonTuyển sinh kỳ tháng 10 năm 2020
2020.01.21
Trường nhật ngữ NishinihonTuyển sinh kỳ tháng 7 năm 2020
2017.12.18
Trường nhật ngữ NishinihonĐã tiến hành lễ khai giảng cho khóa tháng 7 năm 2017

[Trang Web pháp nhân] Trường học pháp nhân Học viện Miyata

[Giáo dục chuyên môn] Trường chuyên môn quốc tế Kouken

Phỏng vấn học sinh tốt nghiệp :Giới thiệu bài phỏng vấn học sinh tốt nghiệp

Phần dành cho những người có nguyện vọng muốn nhập học

Học phí・Học bổng:Giới thiệu cụ thể về học phí ・ học bổng

Giáo dục nhất quán :Giới thiệu môi trường giáo dục nhất quán của học viện Miyata

Khóa học & Giáo án:Giới thiệu khóa học lên trường chuyên môn , Khóa học ngắn hạn

Sự kiện trong năm :Giới thiệu các hoạt động được tổ chức trong 1 năm

Đời sống học sinh:Giới thiệu chi tiết đời sống học sinh

Thông tin tuyển dụng:Thông tin tuyển dụng học viện

Thư viện Video:Thư viện Video đã được cập nhập

Facebook trường nhật ngữ Nishinihon tại đây

Nhật ký 2021.03.12
2020年度 卒業式を行いました!!!

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2020.04.14
学校休校について(お知らせ)

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2020.04.07
Tuyển sinh kỳ tháng 10 năm 2020

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2020.01.21
Tuyển sinh kỳ tháng 7 năm 2020

Bấm vào đây để biết chi tiết

Nhật ký 2018.04.09
Nhà ăn dành cho trẻ em lần thứ 18 đã được triển khai.

Bấm vào đây để biết chi tiết