Khóa học & Giáo án

Khóa học lên cao

Giới thiệu khóa học

Khóa học lên caoSau khi lấy Visa học sinh sẽ học từ 1 năm 3 tháng cho đến 2 năm tại trường tiếng nhật sau đó sẽ chuẩn bị cho việc học lên trường chuyên môn quốc tế Kouken,trường cao đẳng,trường đại học . Đào tạo tiếng nhật trên phạm vi rộng để có thể viết những bài tiểu luận hay phỏng vấn

Hồ sơ đơn xin nhập học Download (PDF)(Bản tiếng anh/ Tiếng nhật)

Nội dung học・Giáo án

Chữ cái・Hiển thị・Phát âm

Chỉ đạo triệt để cách phát âm .Tổ chức giảng dạy chữ hán theo từng giai đoạn

Từ vựng

Học những từ ngữ được sử dụng nhiều trong hội thoại cho đến những từ ngữ có tính trìu tượng tại giao trình trung cấp và thượng cấp

Ngữ pháp

Tăng cường giảng dạy kiến thức về ngữ pháp để học sinh có thể sử dụng tiếng nhật một cách thích hợp phù hợp với quá trình giảng dạy không làm cho học sinh bị cảm giác khó tiếp thu

Hội thoại

Hướng dẫn học sinh từ những đoạn hội thoại thiết yếu trong đời sống cho đến những từ ngữ thích hợp để có thể hiểu được mối quan hệ với những người xung quanh

Quá trình học trong 1 năm

Thời gian buổi học

Một tuần 5 buổi,2 tiết ×100 phút

Tư cách nhập học

  • 1.Là người đã hoàn thành quá trình 12 năm học trong nước hoặc có dự kiến tốt nghiệp
  • 2.Sau khi tốt nghiệp cấp học cuối cùng không quá 4 năm
  • 3.Năng lực tiếng nhật

Kì tháng 1Trình độ năng lực tiếng nhật N4 trở lên hoặc Giấy xác nhận học tiếng nhật trên 300 giờ
(Kì Tháng 4,Tháng 7, Tháng 10)Trình độ năng lực tiếng nhật từ N5 trở lên hoặc giấy xác nhận học tiếng nhật trên 150 giờ

Thời gian nhập học trong 1 năm & Thời gian hết hạn nộp hồ sơ

Thời gian nhập học trong 1 năm & Thời gian hết hạn nộp hồ sơ

Những hồ sơ cần thiết khi đăng ký

Những hồ sơ cần thiết khi đăng ký

Thời gian nghỉ

Thứ 7,chủ nhật,các ngày nghỉ ngày lễ theo quy đinh, các kỳ nghỉ dài
Nghỉ hè…Khoảng 20 ngày
Nghỉ đông…Khoảng 14 ngày
Khoảng 14 ngày…Khoảng 14 ngày

Download hồ sơ đơn xin nhập học (PDF)(Tiếng anh/ Tiếng nhật)

Khóa học ngắn hạn

Giới thiệu khóa học

Khóa học lên trường chuyên môn KoukenNgoài du học sinh, đối với những người đã nhận được giấy tư cách lưu trú, những người ở nhật trong thời gian ngắn có thể học những khóa học tiếng nhật ngắn hạn.Có tất cả 3 khóa học: 16 ngày・32 ngày・48ngày .Đối tượng là những người đã hiểu rõ chữ hiragana chữ katakana . Phân tích năng lực từng học viên để nắm bắt những điểm yếu rồi đưa ra cách chỉ đạo phù hợp với năng lực tiếng nhật của từng học viên.Cuối cùng học viên có thể học những ngữ pháp, chữ hán nâng cao・Từ vựng học những kỹ năng phù hợp với xã hội nhật bản.

Download hồ sơ đơn xin nhập học (PDF)(Tiếng anh/ Tiếng nhật)

Nội dung học ・Giáo án

Từ vựng・Chữ・Phát âm

Chỉ đạo cách viết cách phát âm một cách triệt để .Tổ chức giảng day hán tự theo từng giai đoạn

Từ vựng

Học những từ ngữ được sử dụng nhiều trong hội thoại cho đến những từ ngữ có tính trìu tượng tại giao trình trung cấp và thượng cấp

Ngữ pháp

Tăng cường giảng dạy kiến thức về ngữ pháp để học sinh có thể sử dụng tiếng nhật một cách thích hợp phù hợp với quá trình giảng dạy không làm cho học sinh bị cảm giác khó tiếp thu

Hội thoại

Hướng dẫn học sinh từ những đoạn hội thoại thiết yếu trong đời sống cho đến những từ ngữ thích hợp để có thể hiểu được mối quan hệ với những người xung quanh

Giáo trình các cấp độ/h5>
Sơ cấp

Giảng dạy những bài hội thoại cơ bản , đào tạo năng lực đọc và viết

Sơ trung cấp

Tiếp thu năng lực vận hành hội thoại cao cấp

Trung cấp

Đào tạo để có thể giao tiếp bài hội thoại trong cuộc sống 1 cách tự nhiên . Đào tạo để học sinh có thể đọc hiểu báo chí một cách chính xác

Thượng cấp

Tiếp thu tổng hợp ngữ pháp cao cấp, hán tự ・từ vựng để có thể sử dụng trong cuộc sống khi cần thiết

Thời gian buổi học

1 tuần 5 buổi , 2 tiết ×90 phút

Tư cách nhập học

  • 1.Những người có thể ở nhật trên 1 tháng trừ visa du học
  • 2.Những người hiểu chữ Hiragana & Katakana

Thời gian nhập học & Hạn nộp hồ sơ

Đang tiếp nhận hồ sơ

※Đăng ký nguyện vọng ngày nhập học trước một tháng
Cũng có trường hợp không thể đáp ứng nguyện vọng nhập trong thời gian nghỉ dài hạn

Hồ sơ cần thiết khi đăng ký

Hồ sơ cần thiết khi đăng ký

Thời gian nghỉ

Thứ 7, chủ nhât, các ngày nghỉ theo quy định

Hồ sơ đơn xin nhập học Download (PDF)(Bản tiếng anh/ Tiếng nhật)