Sự kiện trong năm

Kế hoạch trong năm

Giới thiệu các sự kiện được tổ chức trong 1 năm .Tham gia trải nhiệm các sự kiện sau khi nhập học cùng các bạn

Sự kiện trong 4 mùa

Cùng mọi người tạo nên các kỷ niệm đẹp tại những sự kiện sau

Sự kiện trong 4 mùa

các sự kiện

  • Tháng 5/Tham dự diễu hành tại lễ hội Dontaku
  • Tháng 6/Kỷ niệm ngày lễ thành lập trường đại hội hùng biện tham quan trung tâm phòng tránh thiên tai
  • Tháng 7/Lễ nhập học kỳ tháng 7
  • Tháng 8/Tham quan nhà máy bia
  • Tháng 9/Tham quan trung tâm phòng chống thiên tai
  • Tháng 11/Đại hội thể thao giao lưu quốc tế
  • Tháng 12/Giã bánh chày
  • Tháng 1/Lễ nhập học ky tháng 1 Kagami biraki
  • Tháng 2/Lớp học làm gốm