• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

ブログ

Đã tiến hành lễ tòa đạm về giờ chỉ đạo tiếng Nhật của cô Tokuei Izumi Trường đại học Furman

2017.07.20 学校法人 宮田学園 西日本国際教育学園

Ngày 18 tháng 7 đã được dự giờ về bài giảng của cô Tokuei Izumi chuyên khoa tiếng Nhật trường đại học Fumar của Anh Quốc.Không chỉ giáo viên tiếng Nhật mà còn nhiều nhân viên khác trong trường Học viện Giáo dục Quốc tế Nishi Nihon đã tham gia sự kiện này.

Được cô kể về cách học tiếng Nhật, thay đổi nhân vật trong giờ học tiếng Nhật của đại học Mĩ ,mặt khác cũng được nghe kể về các câu chuyện vô cùng thú vị và các phương pháp được đánh giá cao tại đại học Mĩ.Các giáo viên trong trường cũng đặt ra các câu hỏi như là làm như nào để thúc đẩy phát triển dự án và động cơ của sinh viên Mĩ,dù trình độ năng lực của các lớp có khác nhau thì đối ứng thế nào,đã được cô tận tình giải đáp từng câu hỏi một.

Mặc dù cách giảng dạy của học viện có hơi khác so với phong cách giảng dạy của tôi,nhưng lần này tôi đã được tham khảo rất nhiều,tôi định sẽ áp dụng cho lần giảng tiếp theo của tôi.Và tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến hành chỉ đạo hội học,hội nghiên cứu tiếng Nhật và hướng tới nâng cao năng lực và tố chất làm giáo viên tiếng Nhật.

Khoa giáo vụ Noda