• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

ブログ

Buổi báo cáo kết quả học tập nghiên cứu cũng là tiệc chia tay cô Mende bayaru trưởng phòng Bộ giao lưu Quốc tế của trường đại học Quốc gia Mông Cổ.

2018.02.07 学校法人 宮田学園 西日本国際教育学園 国際貢献

Thấm thoắt đã trôi qua 1 tháng học tập nghiên cứu tại học viện của trưởng phòng giao lưu Quốc tế trường đại học Quốc gia Mông Cổ.Ngày 2 tháng 2 (thứ 6) đã triển khai buổi báo cáo kết quả nghiên cứu học tập cũng là buổi cuối cùng với cô trưởng phòng giao lưu Quốc tế.Vừa sử dụng phần mềm Power point vừa nói về trải nghiệm,cảm tưởng sau một tháng học tập và nghiên cứu tại Học viện,sau đó cô cũng nói về các dự định hợp tác sau này với Học viện. Cô nhấn mạnh nhiều lần về cảm tưởng của mình về Học viện “một Học viện thân thiện và ấm áp”. Học viện vô cùng hạnh phúc vì từ những hành động nhỏ nhắn nhất đã truyền đạt được cách thiện cảm của người Nhật Bản đến cô.Chương trình cũng sắp xếp thời gian trong việc hỏi đáp,sau đó,cũng đã có câu hỏi quan tâm sau sắc từ nhân viên trong trường về vấn đề hợp tác.

Ngoài ra,sau chương trình nhà ăn dành cho trẻ em kết thúc,đã có buổi chia tay với cô tại căng tin tầng 1 của trường Giáo dục Quốc tế Nishi Nihon.Sau khi kết thúc giờ giảng cũng có sự tham gia của giáo viên trong trường và việc đích thân vào bếp nấu ăn của hiệu trưởng,buổi chia tay với trưởng phòng giao lưu Quốc tế Mende Bayaru chắc chắn đã để lại được nhiều kỉ niệm vui vẻ.

Ngày 4 tháng 2(chủ nhật) kết thúc khóa đào tạo của trường phòng giao lưu Quốc tế Mende Bayaru khi trên đường từ sân bay Fukuoka về nước,đã có buổi nói chuyện cụ thể về vấn đề hợp tác về sau với học viện Miyata

Bộ phận chiến lược kinh doanh Nagaishi