• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

ブログ

Đã triển khai sự kiện Setsubun(ném đậu)

2018.02.05 学校法人 宮田学園 西日本国際教育学園

Ngày 5 tháng 2( thứ hai) đã tổ chức sự kiện “ném đậu” cho các học sinh đang học trong trường Giáo dục Quốc tế Nishi Nihon.Vào ngày này của hàng năm trường Giáo dục Quốc tế Nishi Nihon tổ chức ngày “ném đậu”,nhân viên trong trường thì đóng giả làm quỷ đến các lớp,học sinh thì “không đi học muộn”, “không quên đồ”, “học hành chăm chỉ” viết lên giấy,khi có có quỷ đi vào lớp sẽ ném những mảnh giấy mà mình đã viết.

Các phản ứng của học sinh thì người thì sợ quỷ,người thì ném giấy vào người quỷ,người thì đựng lặng người khi nhìn thấy quỷ,qua sự kiện,khác với các khuôn mặt hàng ngày cách phản ứng của các bạn học sinh được thể hiện qua nhiều nét khác nhau trên khuôn mặt.Từ giờ các bạn học sinh năm hai có thể chào đón lễ tốt nghiệp sắp tới.

Dù về sau có gặp nhiều khó khăn mong rằng các em học sinh có thể đứng vững chắc và các em học sinh năm 1 có thể sửa đổi những điểm không tốt của mình và giữ chắc tinh thần của mình khi lên năm hai

Khoa giáo vụ Mitsuhashi