• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

ブログ

Đã có buổi học ngoại khóa tại nhà máy sản xuất bia Hakata

2017.12.18 西日本国際教育学園

Học sinh năm thứ nhất của Học viện Giáo Dục Quốc tế Nishi Nihon đã có buổi học ngoại khóa tại nhà máy sản xuất bia.

Học sinh năm 1 gồm khóa tháng 4 và tháng 7 tổng cộng gồm 317 em học sinh được chia làm 10 nhóm đi vào các ngày 13 tháng 11 đến ngày 24 tháng 7.Được tham gia buổi học ngoại khoa này là điều hết sức tưởng tượng của các bạn học sinh ,bởi vì trong cuộc sống hàng ngày không thể dễ dàng nhìn được việc sản xuất bia và việc vận chuyển bia trong nhà máy .Các bạn học sinh đã rất hứng thú với buổi học ngoại khóa này.Trong buổi ngoại khóa này các bạn học sinh đã được học hỏi về kĩ thuật công nghệ và tác phong khi làm việc của nhân viên trong nhà máy này.Đã có nhiều ý kiến nói rằng sau này các bạn học sinh có mong muốn làm việc tại Nhật Bản.

Khoa giáo vụ Mune Hira