• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

Giáo dục nhất quán

Về giáo dục nhất quán

Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu thực hiện hóa giấc mơ của du học sinh . Để thực hiện điều này không chỉ đơn thuần chỉ là việc đi du học mà chúng tôi còn giảng dạy học sinh những kiến thức chuyên nghành bằng hệ thống giáo dục nhất quán , hỗ trợ học sinh xin việc sau khi tốt nghiệp

[Bươc1 Tại trường nhật ngữ Nishinihon]

[Bước2 Tại trương chuyên môn Kokusai Kouken]

Thực hiện hóa giấc mơ khởi nghiệp, xin việc, học lên cao