• 日本語
  • English
  • 中文
  • Tiếng Việt
  • 한국어

お問い合わせメールフォーム

Những câu hỏi liên quan đến học viện được tiếp nhận bằng mẫu dưới đây .Xin vui lòng điền vào những mục bắt buộc dưới đây. Sau khi điền xong nhấn vào nút xác nhận.(Tiếp nhận cả những mail chỉ dành riêng cho việc liên hệ)
※ Sẽ không sử dụng nội dung ngoài việc trả lời nội dung liên hệ)

※「」Là những mục bắt buộc

Tên

 

Cách đọc bằng chữ cứng

 

Giới tính

Mail

Để xác nhận xin vui lòng nhập 2 lần

※Địa chỉ mail điện thoại cũng có thể được

(Sử dụng với mục đích xác nhận)

Số điện thoại

-

Địa chỉ

(Nhập bằng nửa chữ)
※Nhập chữ sẽ in tự động địa chỉ vào đây

Nội dung câu hỏi